Természetvédelmi engedélyügyek

Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tisztelt Földhasználók!

Az országos jelentőségű védett természeti területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján engedélyhez kötött többek között

a) a gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása,
b) a terület helyreállítása, jellegének, használatának megváltoztatása,
c) a termőföld művelési ágának a megváltoztatása,
d) a zártkerti, belterületi és művelés alatt nem álló külterületi földrészleteken fa, facsoport kivágása és telepítése, cserjeirtás elvégzése.

A nemzeti parkhoz tartozó, természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet tartalmazza, a védettség ténye az ingatlanok tulajdoni lapján is szerepel.

A természetvédelmi engedély iránti kérelmet a tervezett tevékenységet, az ingatlan természetbeni állapotának megváltoztatását megelőzően, írásban kell benyújtani a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (elérhetőségek a lap alján) vagy a magyarorszag.hu központi kormányzati portálon, E-papír szolgáltatással.

Az engedélykérelemben szerepeltetni kell:

a) Kérelmező nevét, címét (és amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail címet, ügyfélkapu azonosítót és telefonszámot,
b) Az érintett ingatlan helyrajzi számát,
c) Az ingatlan feletti rendelkezési jog (tulajdonos vagy földhasználó) megjelölését,
d) A tevékenység részleteit, leírását (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.).

Az engedély hiányában elvégzett tevékenységeket a törvény bünteti!

Az engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kollégáink részletes tájékoztatást adnak a 88/550-878-as telefonszámon, vagy írásban a veszprem.termeszetvedelem@veszprem.gov.hu email címen.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

 

Giro d’Italia - Tájház ünnepi díszben!

Január 26-án 18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen!

Május 6-án Magyarországról indul a világ egyik legrangosabb kerékpáros
körversenye a Giro d’Italia. A verseny egyik szimbóluma, hogy 100 nappal
a Nagy Rajt előtt rózsaszínbe borulnak az útvonal menti települések
épületei.

A Rózsaszín fények éjszakájához csatlakozva január 26-án
18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen.
Készülj velünk a Nagy Rajtra, és éljük át együtt a Giro élményt