Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése

Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése

Tájékoztatjuk a külterületi ingatlan tulajdonosokat, hogy a szelektív hulladék elhelyezésére szolgáló konténerek – önkormányzati döntés alapján – áthelyezésre kerülnek. Az áthelyezés oka, hogy a konténerek mellett rendszeressé vált a kommunális hulladéklerakás, ami rontja a településképet és jelentős plusz költséget okoz az önkormányzatunknak.

A Külső-hegyről, a temető mellől, és a Radosi utcából a konténerek az Újhegy u. 1214-es hrsz. (a futballpálya alatti) területre kerültek át.

Kérjük Önöket, hogy a szelektív hulladékot ezentúl oda vigyék.

Abban az esetben, ha valaki a kommunális hulladékot is erre a területre helyezi el, a rögzített kamerafelvétel alapján szankciókra számíthat!

Közösen ügyeljünk településük köztisztaságára!

Balatonederics Község Önkormányzata