Környezetvédelmi fejlesztés

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00015 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Balatonederics községben

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 75.161.076 Ft.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 09. 30.

A projekt célja, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés, a település belterületi csapadékvíz gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, valamint környezeti káresemények megelőzése.

Tervezett, megvalósítandó helyszínek:

  • a Petőfi utca nyugati vége
  • „Palánkosi” vízelvezetés
  • a „Rumi árok” rendezése, hordalékfogó kiépítése
  • az Ady utcai árok rendezése a lakott terület és a 84 út között.

A tervezett munkák a már kiépített vízelvezetők hatékonyságának biztosítására, védelmére készülnek, illetve a korábban kiépített rendszer kiegészítését, üzemelésének folyamatosságát kívánják biztosítani.

A vízmosások vízelvezető képességének helyreállításával védjük az épületeket, az útárkokat, és útburkolatot. A vízmosások területe több helyen is alkalmas hordalékfogó létesítésére, kisebb víztározóval csökkentheti a levonuló víz intenzitását.