Csapadékvíz elvezetése – pályázat

Projekt címe: Csapadékvíz elvezetése Balatonederics Községben

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00043

Kedvezményezett: Balatonederics Község Önkormányzata

Támogatás összege: 74,99 millió Ft

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023.02.28.

A fejlesztés rövid ismertetése:

A településen több káresemény is volt a közelmúltban, illetve az írásban be nem jelentett, de szóban panaszolt esetek száma is tükrözi. A fejlesztés célja az elhanyagolt, hiányos elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, valamint a csapadékvíz által keletkezett károk csökkentése, megszüntetése.

Fejlesztésünk esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Projektünkben megvalósításra kerül: csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása, felújítása, helyreállítása. Mederburkoló elemek beépítése, hordalékfogók beépítése, átereszek rekonstrukciója, árokmeder tereprendezése. A vízelvezető rendszerek úgy lettek megtervezve, hogy az elvezető rendszerek által az eddig keletkezett károk, ingatlankárok, kimosódások megszűnjenek. A tervezett felújítások által az adott szakaszokon a keletkezett csapadék gondtalan elvezetése megoldott lesz.

A második ütem keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: Öreghegy utca vízelvezetése (Rumi árok), Újhegy utca alsó és felső felső szakasza, Ady Endre utcai szakasz

A projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

 

Giro d’Italia - Tájház ünnepi díszben!

Január 26-án 18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen!

Május 6-án Magyarországról indul a világ egyik legrangosabb kerékpáros
körversenye a Giro d’Italia. A verseny egyik szimbóluma, hogy 100 nappal
a Nagy Rajt előtt rózsaszínbe borulnak az útvonal menti települések
épületei.

A Rózsaszín fények éjszakájához csatlakozva január 26-án
18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen.
Készülj velünk a Nagy Rajtra, és éljük át együtt a Giro élményt