Csapadékvíz elvezetése – pályázat

Projekt címe: Csapadékvíz elvezetése Balatonederics Községben

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00043

Kedvezményezett: Balatonederics Község Önkormányzata

Támogatás összege: 74,99 millió Ft

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023.09.30.

A fejlesztés rövid ismertetése:

A településen több káresemény is volt a közelmúltban, illetve az írásban be nem jelentett, de szóban panaszolt esetek száma is tükrözi. A fejlesztés célja az elhanyagolt, hiányos elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, valamint a csapadékvíz által keletkezett károk csökkentése, megszüntetése.

Fejlesztésünk esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Projektünkben megvalósításra kerül: csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása, felújítása, helyreállítása. Mederburkoló elemek beépítése, hordalékfogók beépítése, átereszek rekonstrukciója, árokmeder tereprendezése. A vízelvezető rendszerek úgy lettek megtervezve, hogy az elvezető rendszerek által az eddig keletkezett károk, ingatlankárok, kimosódások megszűnjenek. A tervezett felújítások által az adott szakaszokon a keletkezett csapadék gondtalan elvezetése megoldott lesz.

A második ütem keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: Öreghegy utca vízelvezetése (Rumi árok), Újhegy utca alsó és felső felső szakasza, Ady Endre utcai szakasz

A projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.