Testület feloszlatása – polgármesteri közlemény

Tisztelt Polgártársak!

Kedves  BALATONEDERICSI LAKOSOK, TISZTELT NYARALÓ TULAJDONOSOK, KEDVES BARÁTAIM!

Megkezdődött a nyár, és embert próbáló hőség ért el bennünket itt, Balatonedericsen!

Tanyagondnoki szolgálatunk ráfigyel a rászoruló emberekre, ezúton is felajánljuk segítségünket a nehezen mozgó, idős lakótársainknak.

Aktuális esemény napjainkban, az iskola helyben történő megmaradásáért való küzdelem volt, sikerrel!

Mindezen sűrű teendők közepette, a „COVID” járvány visszaszorulóban van. Az enyhítések részeként újra lehet testületi üléseket tartani.

A veszélyhelyzet alatt testületi ülést tartani nem lehetett! A törvényi felhatalmazással a jogokat a testület helyett, a polgármester gyakorolta. Minden meghozott döntésem nyilvános, jogszerű, törvényes volt. Felettes szerv törvényességi észrevételt nem tett! E döntések a falu működését, fejlődését szolgálták, ezeket „megsemmisíteni, felülírni, vagy emiatt elszámoltatni” nem lehet!

Az enyhítések után 5 önkormányzati képviselő, Timaffy Judit Vilma, Kiss Éva, Németh Katalin, Horváth Marianna, Nagy Nikoletta azon munkálkodott, hogy azonnali rendkívüli ülésen elérjék az 5 évre megválasztott testület feloszlatását!

Falunk lakossága tehát szerény költségvetéséből újra járuljon az urnákhoz, és válasszon ismét! Kinek kell ennyire a „hatalom” bármi áron? – Ez itt a kérdés!

A képviselői indítványt mintegy 70 ember jelenlétében, a testület június 23.-án napirendre vette, és szavazott.

A név szerinti szavazás előtt a képviselőket és a jelenlévő nézőket az alábbi beszédben tájékoztattam az előterjesztéssel kapcsolatban:

„Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a községünk lakossága által megválasztott képviselők egy része ma fel kívánja oszlatni a testületet!

Teszik ezt akkor, amikor a veszélyhelyzet miatt az elmúlt másfél évben gyakorlatilag nem dolgoztak, csupán a tisztelet-díjukat vették fel. A feloszlatás, mely a javaslatban szerepel, 3 millió forintjába kerül községünknek, mivel új választást kell kiírni, és azt az állam, nagyon helyesen, nem fogja kifizetni helyettünk!

Tehát a veszélyhelyzet alatti, munka nélküli tiszteletdíj kifizetésekkel és az új választás költségeivel együtt kidobunk az ablakon minimum 6 millió forintot, és a lakosságot egy procedúrának tesszük ki.

Miért nem azért próbálnak meg dolgozni, hogy a falu fejlődéséhez hozzátegyenek a maguk módján és képességeivel? Mi áll az érdekükben, ha nem a falu jövője?

A képviselők arra sem vették a fáradtságot, hogy írásban, levélben javaslatokat tegyenek a gazdasági programra, mely 5 évre szól!

Nem tettek javaslatot arra a kérésemre sem, hogy a 2021 évi költségvetéshez tegyenek javaslatokat, nem tettek!

Ehelyett politizáltak, leginkább a Facebook-on!

Én, John Szilárd alpolgármester Úr támogatásával, a falu fejlődése érdekében  minden lehetséges intézkedést megtettem, és a jövőben is megteszek!

Sikereink minden nyitott szemű ember előtt nyilvánvalóak:

  • a költségvetés, a gazdasági helyzet stabil és erős, a döntések nyilvánosak és törvényesek voltak!
  • több pályázatunk nyert, még több beadott pályázat sikere rövidesen bekövetkezik! Gépeket, buszt vásároltunk, tanyagondnokot állítottunk be, eljutunk minden rászorulóhoz a községben!
  • meg fog újulni az óvoda, majd a kultúrház, a tájház, az önkormányzat épülete, kerékpárút épül a falutól a strandig, újabb területen készül csapadékvíz hálózat, utcákat fogunk aszfaltozni és javítani, több kilométeren, rendezvénycsomaggal készülünk a Veszprém-Balaton 2023 programban való részvételre, turista-útvonal részesei leszünk Zalahaláptól a Balatonig!
  • a falu évtizedes problémáját, a külterületi szemétszállítást megoldottuk, az illegális szeméttelepet felszámoltuk!
  • iskolánkat végre sikerült vissza hozni Veszprém megyébe! Mások azt mondták, hogy lehetetlen és mi erre a problémára is megtaláltuk a megoldást!
  • a strandfürdőnk ismét megújulva, még több vendéget vár, ott példás tisztaság és rend van. Minden strandi vállalkozó belépett a büfésor megújítási programba, jövőre egy európai színvonalú üzletsorral gazdagodunk!

Lehet, hogy a képviselőtársak nem érzik önmagukat e sikerek részeseinek?

Semmi sem állt az útjukat, hogy javaslatokkal, észrevételekkel támogassák ezt a település-fejlesztő munkát!

E helyett a falu rossz hírének keltésében jártak élen a lakosság felé, és a megye többi települése felé is!

Tavaly ősszel minden fórumon azt híresztelték, hogy csődben van a falu. Ez sem volt igaz, és ők ezt nagyon jól tudták!

Még mindig előttük a lehetőség, hogy a feloszlatást meggondolják, vagy akinek semmiképpen sem tetszik ez a munka és fejlődés, nem akar a részese lenni, akkor egymaga álljon fel!

Engedje, hogy a megválasztott ciklus-időszak végéig folytatódjon Balatonederics felzárkózása Balatongyörök és Szigliget szomszédos településekhez, az elvesztegetett 20 évet, mely mögöttünk áll, legalább részben behozhassuk! ”

Ezek után a név szerinti szavazáson hárman szavaztunk a testület feloszlatása ellen:

John Szilárd, Nagy Nikoletta, Papp János

A testület feloszlatása mellett az alábbi 4 képviselő szavazott:

Timaffy Judit Vilma, Kiss Éva, Németh Katalin, Horváth Marianna

A képviselő testület feloszlatása így, 4:3 szavazattal megtörtént.

Így, valamikor a veszélyhelyzet feloldása után, várhatóan az ősszel, új választásokra kerül sor. Addig én, mint  polgármester vezetem tovább a falut, szükség szerinti testületi ülések összehívása mellett.

Tisztelt Polgártársak! Aki itt nyitott szemmel jár, azt veszi észre, hogy településünkön a fejlődési folyamatok felgyorsultak. Még szüksége lenne e vezetésnek a 2024 évi választásokig vissza lévő 3 évre, hogy az utak megújuljanak, az intézményeink európai színvonalat érjenek el, a rendezési terveink elképzelései beérjenek. Így lehet a lakosság életszínvonalát is növelni, ha az egész falu fejlődése mindenki hasznára lesz majd. 2019 őszén a falu lakossága erre a fejlődésre szavazott, de most 4 képviselő, át akarja venni az irányítást, ismeretlen programmal, ismeretlen elképzelés, tapasztalat nélkül.

Kérem a lakosságot, hogy ne feledje a régi igazságot: győztes csapaton ne változtass!

Az Önök polgármestere: Papp János