Tanyagondnoki álláshirdetés – Balatonederics

Tanyagondnoki álláshirdetés – Balatonederics

Balatonederics Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8312 Balatonederics, Kossuth utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtás biztosításában, közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       8 Általános,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Tanyagondnoki képzés vállalása 2 éven belül (amennyiben nincs meg)
 •       Orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 •       Vezetői engedély másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány másolata
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul
 •       Nyilatkozat arról, hogy a tanyagondnok képzést vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp János nyújt, a +36-70/376-2466 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balatonederics Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/1177/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.
 •       Elektronikus úton Szigetvári Réka részére a lesencetomaj.hivatal@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Szigetvári Réka, Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.balatonederics.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 7.

Ha tetszett, népszerűsítse!

shares