Óvodai beiratkozás 2021

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

TISZTELT SZÜLŐK!

Értesítjük Önöket, hogy az óvodai beiratkozásra 2021. május 3-tól 2021. május 7-ig lesz lehetőség elektronikus úton.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket.

A beíratáshoz szükséges dokumentumokat a gyermek első óvodai napján kell bemutatni. Kérem a szülőket, hogy az adatok rögzítéséhez, szíveskedjenek az intézmény e-mail címére elküldeni adataikat a fent megadott időpontba.

Azok a gyermekek, akik 2021. szeptember 1. – 2021. december 1. között töltik harmadik életévüket, és szüleik kezdeményezik az óvodába való felvételt, szintén az intézmény honlapján található formanyomtatvány kitöltésével tehetik meg.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvoda kötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az intézményvezető 2021. május 31-ig döntést hoz a felvételről, melyről a szülőket írásban értesíti.

Lesencetomaj, 2021.04.25.                                            Burján Csilla,  óvodavezető


Lesencetomaji Mesevár Óvoda

8318 Lesencetomaj Nedeczky Károly u. 1.

Tel.: 87/436 230

e-mail: óvoda.lesencetomaj@gmail.com

Giro d’Italia - Tájház ünnepi díszben!

Január 26-án 18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen!

Május 6-án Magyarországról indul a világ egyik legrangosabb kerékpáros
körversenye a Giro d’Italia. A verseny egyik szimbóluma, hogy 100 nappal
a Nagy Rajt előtt rózsaszínbe borulnak az útvonal menti települések
épületei.

A Rózsaszín fények éjszakájához csatlakozva január 26-án
18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen.
Készülj velünk a Nagy Rajtra, és éljük át együtt a Giro élményt