Normatív határozatok 2014

2014. évi Önkormányzati határozatok egyesített dokumentumokban (pdf. formátumban)

2014. önkormányzati határozatok egyesített dokumentum tartalma:
1_2014. (I.13.) Napirend megállapítása
2_2014. (I.13.) Szennyvízcsatorna átadás
3_2014. (I.13.) Szennyvízcsatorna díj támogatás elszámolás megállapodás
4_2014. (I.13.) Remondis szerződés felmondás visszavonása
5_2014. (I.29.) Napirend megállapítása
6_2014. (I.29.) 2014. évi költségvetés elfogadása első olvasatra
7_2014. (I.29.) ÉBTRSZÖT 2013. évi beszámolójának elfogadása
8_2014. (I.29.) 2014. évi munkaterv
9_2014. (I.29.) Polgármester szabadságolási terve
10_2014. (I.29.) 2014. évi strandi belépők
11_2014. (I.29.) Katasztrófavédelem támogatása
12_2014. (I.29.) Ivóvíz és csatorna pályázat
13_2014. (II.05.) 4-es együttes ülés napirendjének megállapítása
14_2014. (II.05.) KÖH 2014. évi költségvetés
15_2014. (II.05.) Óvodai és Védőnői Társulási megállapodás módosítása
16_2014. (II.11.) Napirend megállapítása
17_2014. (II.11.) Óvoda felújítás pályázat
18_2014. (II.26.) Napirend megállapítása
19_2014. (II.26.) Nyersanyagnormák
20_2014. (II.26.) 2014. évi költségvetés
21_2014. (II.26.) Partnerségi egyeztetés
22_2014. (II.26.) Partnerségi egyeztetésbe bevontak
23_2014. (II.26.) DRV pótlási terv
24_2014. (II.26.) Dr. Tajti József javaslata
25_2014. (II.26.) Krízis kezelési útmutató
26_2014. (II.26.) TKÖT Társulási megállapodás módosítása
27_2014. (II.26.) Balaton-felvidéki Szoc. Szolg. térítési díj
28_2014. (II.26.) Lesencéktől a Balatonig Társulási megállapodás módosítása
29_2014. (II.26.) HFS csatlakozás
30_2014. (II.26.) Belső ellenőrzési terv
31_2014. (II.26.) Középiskolás tanuló étkeztetés hozzájárulás elutasítása
32_2014. (IV.22.) Napirendek elfogadása
33_2014. (IV.22.) KÖH előirányzat módosítás
34_2014. (IV.22.) KÖH zárszámadás
35_2014. (IV.22.) KÖH 2013. évi beszámoló elfogadása
36_2014. (IV.22.) Tompos Tivadar bérleti ügye
37_2014. (IV.22.) 0151_8 úszótelek térítésmentes átvétele
38_2014. (IV.22.) NABE 2013. évi beszámoló
39_2014. (IV.22.) Vízimentésre szerződés
40_2014. (IV.22.) Tulajdonosi hozzájárulás
41_2014. (IV.22.) Erdei Iskola programhoz hozzájárulás
42_2014. (IV.22.) Tankönyvtámogatás
43_2014. (IV.22.) Ételszállítási szerződés
44_2014. (IV.22.) Elsősegélynyújtó Szolgálat együttműködés
45_2014. (IV.22.) Átruházott hatáskörről beszámoló
46_2014. (IV.30.) Napirendek elfogadása
47_2014. (IV.30.) Szoc. rendelet módosítása
48_2014. (IV.30.) Tulajdonosi hozzájárulás – VIVA Natura
49_2014. (IV.30.) Főépítészi megbízás
50_2014. (IV.30.) Nyári gyermekétkeztetés
51_2014. (IV.30.) Tulajdonosi hozzájárulás – Denk Adrienn
53_2014. (IV.30.) I. világháborús pályázat
54_2014. (IV.30.) Országos Mosoly Egyesület támogatása
55_2014. (IV.30.) KKT jelzálogjogról lemondás
56_2014. (V.14.) Napirendek elfogadása
57_2014. (V.14.) Hulladékkezelési Társuláshoz kérdések
58_2014. (V.14.) Balatongyöröki óvoda létszámleépítés
59_2014. (V.14.) 52_2014. (IV.30.) határozat visszavonása
60_2014. (V.14.) HÉSZ módosítása
61_2014. (V.29.) Napirendek elfogadása
62_2014. (V.29.) Gyermekvédelmi beszámoló
63_2014. (V.29.) KÖH előiányzat módosítás
64_2014. (V.29.) Tulajdonosi hozzájárulás
65_2014. (V.29.) Védőnői tájékoztató elfogadása
66_2014. (V.29.) Bérleti díjak
67_2014. (V.29.) Használtruha gyűjtő konténer elhelyezésére megállapodás
68_2014. (V.29.) Ajánlatkérés számlavezetésre
69_2014. (V.29.) Ajánlatkérés vagyonbiztosításra
70_2014. (V.29.) Víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átutalására megállapodás
71_2014. (V.29.) Aknafelújítás megrendelése
72_2014. (V.29.) Csatlakozás a Mozdulj Balaton programhoz
73_2014. (V.29.) VIVA Natura bérleti szerződés módosítása
76_2014. (VII.21.) Napirendek elfogadása
77_2014. (VII.21.) Hulladék rendelet véleményezési eljárása
78_2014. (VII.21.) Folyékony hulladék rendelet véleményezési eljárása
79_2014. (VII.21.) KÖH SZMSZ módosítás
80_2014. (VII.21.) EKG vásárlás
81_2014. (VII.21.) Pomikál Attila Istvánné strandi bérleti szerződése
82_2014. (VII.21.) Átruházott hatáskör beszámoló
83_2014. (VII.21.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtása tájékoztató elfogadása
84_2014. (VII.21.) Orvosi ügyelet létszámleépítése
85_2014. (VII.21.) KEOP pályázat
86_2014. (VIII.21.) Napirend elfogadása
87_2014. (VIII.21.) közbeszerzési szabályzat
88_2014. (VIII.21.) Közbeszerzési eljárás megindítása és Szakértői Bizottság tagjainak megválasztása
89_2014. (VIII.21.) KEOP páláyzat
90_2014. (VIII.25.) 4-es együttes napirendjének elfogadása
91_2014. (VIII.25.) KÖH előirányzat módosítás
92_2014. (VIII.25.) KÖH féléves beszámoló
93_2014. (VIII.27.) Napirendi pontok elfogadása
94_2014. (VIII.27.) HVB tagok megválasztása
95_2014. (VIII.27.) 15 éves gördülő fejlesztési terv
96_2014. (VIII.27.) 15 éves gördülő fejlesztési terv
97_2014. (VIII.27.) 15 éves gördülő fejlesztési terv
98_2014. (VIII.27.) Strandi bérleti díjak mérséklése kérelem elutasítása
99_2014. (VIII.27.) Étkezési, kollégiumi térítési díj fizetés elutasítás
100_2014. (IX.08.) Napirend elfogadása
101_2014. (IX.08.) Szakértői Bizottság kiegészítése
102_2014. (IX.10.) Napirendek elfogadása
103_2014. (IX.10.) Külterületi hulladékszállítás
104_2014. (IX.10.) Önkormányzat I. féléves beszámoló
105_2014. (IX.10.) Megállapodás KLIK
106_2014. (IX.10.) Nyertes ajánlattevő KEOP pályázat
107_2014. (IX.24.) Napirendek elfogadása
108_2014. (IX.24.) KEOP pályázathoz szerződések
109_2014. (IX.24.) Rákóczi Szövetség támogatása
110_2014. (IX.24.) Bursa Hungarica
111_2014. (IX.24.) Traktor alkatrész értékesítés
112_2014. (X.02.) Napirend elfogadása
113_2014. (X.02.) Szociális célú tűzifa
114_2014. (X.20.) Napirend megállapítása
115_2014. (X.20.) Csali Ildikó szavazásból ki nem zárása
116_2014. (X.20.) Farkas Csaba Imre szavazásból ki nem zárása
117_2014. (X.20.) Stróh Antal szavazásból ki nem zárása
118_2014. (X.20.) Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
119_2014. (X.20.) Krejczinger István szavazásból ki nem zárása
120_2014. (X.20.) Krejczinger István megválasztása alpolgármesternek
121_2014. (X.20.) Krejczinger István szavazásból történő kizárása
122_2014. (X.20.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
123_2014. (X.20.) Polgármeseter illetménye és költségtérítése
124_2014. (X.20.) Tóth Péter végkielégítése
125_2014. (X.20.) SZMSZ felülvizsgálata
126_2014. (X.20.) Gazdasági program elkészítése
127_2014. (X.20.) Tapolca Környéki Társulásba tag delegálás
128_2014. (X.20.) Lesencéktől a Balatonig Társulásba tag delegálás
129_2014. (XI.24.) 4-es együttes napirendjének elfogadása
130_2014. (XI.24.) KÖH előirányzat módosítás
131_2014. (XI.24.) Óvodai és Védőnői Társulási megállapodás módosítása
132_2014. (XI.24.) Óvodai és Védőnői Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása
133_2014. (XI.24.) Tapolca Környéki Társulás Társulási megállapodásának módosítása
134_2014. (XI.24.) Napirend megállapítása
135_2014. (XI.24.) Folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés
136_2014. (XI.24.) 2015. évi ellenőrzési terv
137_2014. (XI.24.) 2015. évi ülésterv
138_2014. (XI.24.) Iskolai körzethatár véleményezése
139_2014. (XI.24.) Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
140_2014. (XI.24.) Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadása
144_2014. (XII.12.) Napirend elfogadása
145_2014. (XII.12.) Könyvtár beszámoló
146_2014. (XII.12.) Hegyközség tájékoztató
147_2014. (XII.12.) Balatonederics SC tájékoztató
148_2014. (XII.12.) Balatonedericsért Alapítvány tájékoztató
149_2014. (XII.12.) Horgászegyesület tájékoztató
150_2014. (XII.12.) Fogászat tájékoztató
151_2014. (XII.12.) 123-2014. (X.20.) határozat módosítása
152_2014. (XII.12.) Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Társulás
153_2014. (XII.12.) Önkormányzati épület felújítása
154_2014. (XII.12.) Főzőkonyha élelmiszer alapanyag beszerzés
155_2014. (XII.12.) Megyefa
Önkormányzati választások 2014.

Határozat a képviselő-testület tagjainak számáról

Határozat a polgármesterjelöltek  és a képviselőjelöltek
állításához szükséges ajánlások számáró
l

Frissítve: 2015. 10. 04.

Ha tetszett, népszerűsítse!

shares