Igazgatási ügyintéző és anyakönyvvezető állás

Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal

                           a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében, részt vesz az ügyfélfogadásban, közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél, ellátja az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat). Igazgatási feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Anyakönyvi szakvizsga,
 •       B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján
 •       45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat bemutató önéletrajz
 •       A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 •       Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Lóránt István nyújt, a +36 87 536 000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/204/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Hegedüs Lóránt István részére a lesencetomaj.hivatal@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Hegedüs Lóránt István, Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.lesencefalu.hu
 •       www.balatonederics.hu
 •       www.nemesvita.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesencetomaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.