Évértékelés 2020

Eredményeink a falu lakosságának, és minden egyes polgárának sikere!

Tisztelt Balatonedericsi Lakosok, Tisztelt Nyaralótulajdonosok,
Kedves Barátaim!

Lassan eltelik a 2020-as év is, ezért újból elérkezettnek láttam az időt, hogy eredményeinkről Önök felé számot vessek. Ez a számvetés, a befektetett munkának, és támogatóinknak köszönhetően, hála Istennek elég hosszúra sikerült. A felsorolásba, melyet pontokba szedtem, igyekeztem minden nagyobb és fontosabb fejlesztést bele írni, de elképzelhető, hogy ennek ellenére valami kimaradt. Ezért az elnézésüket kérem!

1. Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt strandi pályázat elnyerése 26.000.000,- Ft. összegben.
2. Karácsonyi dekoráció a lámpaoszlopokra. 2 dísz lett beszerezve, így végre nem Balatonederics az egyetlen település, ahol nincs karácsonyi dekoráció!
3. TOP pályázat sikeres leadása az óvoda felújítására és mini bölcsőde létesítésére -> a beadott 85 millió forintos pályázatunk elbírálása, információm szerint, pozitív lett és a támogatói döntést hamarosan megkapjuk! Végre elkezdődhet majd az óvoda modernizálása!
4. OTP ATM telepítése a faluban. Végre Balatonedericsen is van bank automata!
5. Az előző testület által beadott és elnyert óvodai játszótér sikeres megvalósítása a jelenlegi testület által 5 millió forint összegben.
6. Trianoni emlékmű megtervezése és elkészítése Muzsi Norbert által, munkája költségmentes felajánlásával, és az anyagköltségek magán személyek által finanszírozva.
7. Az előző testület által beadott és elnyert Leader pályázat sikeres megvalósítása a jelenlegi testület által 6 millió forint összegben. Ebben a pályázatban turista pihenőhelyek és információs táblák lettek letelepítve mind a faluban, mind a strandon.
8. Strandi focipálya megvalósítása a Balatonederics SC, Hanák Miklós elnök úr támogatásával közel 6 millió forint értékben, az önkormányzat részéről önrész nélkül!
9. A balatoni strandszezont a mi strandunkon nyitotta meg a Magyar Turisztikai Ügynökség, melyet a TV is több csatornán közvetített. Egész Magyarország látta végre, hogy milyen szép a strandunk! Emellett az interneten is nagyon sok publikáció jelent meg a sikeres szezonnyitónkkal és a fejlesztéseinkkel kapcsolatban.
10. Strandunk először elnyerte az 5 csillagot és a legdinamikusabb strand kitüntető címét. Az újságok, az internet és a rádió is Balatonedericset reklámozta. Ebből a reklámból nem csak a strandunk, de a helyi borászatok, létesítmények és szobakiadók is profitálnak.
11. A testületünk által Magyar Falu Programra beadott orvosi eszköz pályázatunk sikeres volt. Eszköz beszerzésre 2.5 millió forintot nyertünk. A pályázaton nyert orvosi eszközök mellett számítógépet is tudtunk venni. Az így vásárolt laptoppal most már Marosy György doktor úr is tud végre e-receptet írni! 
12. Az egyház által beadott közösségi tér pályázatunk sikeres volt. A Magyar Falu Programban közel 30.000.000,- Ft.-ot nyert Balatonederics a kis iskola felújítására.
13. Az előző önkormányzat által beadott, és közel 75 millió forint összegben elnyert csapadékvíz elvezetés pályázatot, önkormányzatunk sikeresen megvalósította!
14. A közvilágítást is modernizáltuk. Energiatakarékos lámpák lettek községünkben mindenhová felszerelve, melyekkel kevesebb, mint a felére(-57%) tudtuk csökkenteni az energiafogyasztásunkat. Ezzel nem csak az áramköltségünket csökkentettük, de a környezetünket is óvjuk!
15. Strandunk bevételét ebben a vírusos időszakban, és a kedvezőtlen időjárás ellenére, kb. 60%-al tudtuk növelni a tavalyi rekord évhez képest!
16. A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” beadott pályázatunk sikeres lett! A pályázatunkban beadott traktor, pótkocsival és minden kiegészítő berendezéssel, 15 millió forint összegben megérkezett! A pályázat 100% finanszírozott, önrészt az önkormányzatnak nem kellett hozzá adnia. 
17.  Az MLSZ felé, Fenyvesi Zoltán képviselő úr és a Hanák Miklós úr támogatásával beadott pályázatunk sikeres volt! A több mint 18 millió forintos grund-focipálya rövid időn belül elkészült.
18. Beindult a tanyagondnoki szolgálat! A beadott sikeres pályázat eredményeképpen Önkormányzatunk 2021 Januártól Töreky-Szabó Nikolett-et főállásban foglalkoztatja, mint tanyagondnokot. Az idősek és rászorulók az Együtt-Egymásért szolgálat mellett a tanyagondnoki szolgálatunkra is támaszkodhatnak a jövőben. A tanyagondnoki szolgálattal a gyógyszerbeszerzésben is szeretnénk segíteni a rászorulóknak. A fiókpatika létesítésére irányuló törekvésünket természetesen továbbra is fenntartjuk!
19. A Magyar Falu Programban sikeresen pályáztunk egy tanyagondnoki buszra, melyet meg is rendeltünk 15 millió forint értékben. A pályázat 100% finanszírozott, önrészt az önkormányzatnak nem kellett hozzá adnia. A tanyagondnoki busz 2021 tavaszán meg is fog érkezni.
20. Előre láthatólag 2021 Márciusában nálunk Balatonedericsen is beindul a Tanoda, mely közel 30 gyermek délutáni foglalkoztatását, nyelvi és számítógépes képzését, szakköröket és különbözö délutáni programok megszervezését foglalja magában. Délután természetesen a házi feladat is el fog készülni, mindez szakképzett pedagógusok felügyelete alatt. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a szülök és a gyermekek a következő hetekben meg fogják kapni. A Tanoda 100% államilag támogatott és önkormányzatunknak csak a helyet kell biztosítania, melyet természetesen a legnagyobb örömmel meg is teszünk.
21. Sikeres lett a Balatonederics SC által megpályázott, az önkormányzat területén, a focipályán az öltöző mellett, tavasszal megépítésre kerülő kültéri fedett edzőtér. Az elnyert összeg 5,2 millió forint. Önrész nincs, tehát minden a pályázaton nyert összegből készül el. 
22. A testvértelepülés találkozóra a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán 1,5 millió forintot nyert önkormányzatunk. A járvány miatt a találkozóra, előre láthatólag, majd csak 2021 évben lesz lehetőség. A találkozót Balatonederics fogja megrendezni.
23. A 2021-es strandi pályázatunk második körben elbírálásra vár. Bízunk benne, hogy a beadott 30 millió forintos összegre hamarosan megkapjuk a támogatást.
24. Az új kultúrosunk, és könyvtárosunk, Dr. Orbán-Szabó Szabina által kezdeményezett, és sikeresen megvalósított, karácsonyi ajándékcsomag akció rendkívül pozitív visszhangra talált! A tervezett 50 ajándékcsomag helyett 75 csomag gyűlt össze, melyet Szabina és Töreky-Szabó Nikolett osztott szét a rászorulóknak. Köszönöm Szabinának az ötletet, és a remek megvalósítást! Külön köszönöm mindenkinek, aki név nélkül és önzetlenül, ajándékcsomagjával támogatta a kezdeményezést és gondolt azokra a rászorulókra, akiknek így örömet tudott szerezni. Jót tenni jó!

Összefoglalva mindezt az alábbi eredményeket láthatjuk:

Az új pályázatokon konkrétan elnyert összeg eddig így 117,2 millió forint.

Ebből a Balatonederics SC, illetve Hanák Miklós elnök úr munkájának köszönhetően kb. 27 millió forintot nyert Balatonederics.

A régi testület, részben régóta húzódó pályázatait, kb. 86 millió forint összegben megvalósítottuk.

Jelenleg 3 új nagy pályázatunk van beadva 250 millió forint összegben.

Ezek az alábbiak:
1. Óvodabővítés, mini bölcsőde létesítés = 85 millió forint
2. Csapadékvíz pályázat 2. ütem = 85 millió forint
3. Kerékpárút a strandig = 80 millió forint

A 2021-es évben várhatóan az úthálózat fejlesztésére és karbantartására is lesznek pályázatok. Ezeket nagyon várjuk, mert jogos kérés az, hogy az úthálózat fejlesztve legyen! A belterületi utak mellett a zártkerti utakat is szeretnék fejleszteni, hiszen egyre nagyobb az igény erre is.
Emellett a Kultúrház és a Tájház modernizálása is tervben van a közeljövőben.

Tisztelt Balatonedericsi Lakosok, Tisztelt Nyaralótulajdonosok, Kedves Barátaim!

Mint Önök is láthatják, a mi sikerünk mindannyiunk sikere! A befektetett munkának meg lett az eredménye. Ezek a fejlesztések mind itt maradnak Balatonedericsen és minden generáció javára szolgálnak. Hiszek a jó munkában, és hiszek abban, hogy Balatonederics fel fog zárkózni a többi balatonparti településhez. Ennek épp ideje is volt!

Nagyon sok feladatunk van még, és higgyék el, hogy ezek a feladatok mind fontosak nekünk! Önkormányzatunk Önökért dolgozik és mindent megteszünk azért, hogy Balatonederics fejlődése folyamatos legyen.

Az önkormányzat működése és költségvetése stabil. Az elvonások ellenére a hiányokat sikerült bevételből pótolni. Az önkormányzat számláin összesen több mint 61 millió forint, ebből csak a költségvetési számlán majdnem 17 millió forint van.
Az önkormányzatnak nincsen adóssága

(a 2021. évre tervezett folyószámlahitel is elsősorban a jövőbeni projektek előfinanszírozását fogja segíteni, amennyiben szükség lesz rá.
A félrevezető álhírekkel ellentétben, hitel nem lett se felvéve, se elköltve!)

Boldog Új Esztendőt, és mindenekelőtt jó egészséget kívánunk mindannyiunknak!

Kívánom, hogy a jövő év nyugodtabb, egészségesebb és boldogabb legyen, mint a 2020-as év. Ne kelljen jövőre annyit aggódnunk az egészségünkért, és szeretteinkért. Ez a legfontosabb! A fejlesztéseink sikeréért pedig az önkormányzat mindent meg fog tenni, ebben biztosak lehetnek!

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Balatonederics, 2020.12.30.

John Szilárd s.k.

Alpolgármester

Papp János s.k.

Polgármester