Általános Iskola

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola dr. Nagy Endre Tagiskolája

(Régi néven: Dr. Nagy Endre Általános Iskola)

Intézmény neve: Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola Dr. Nagy Endre Taniskolája
Levelezési cím: 8312 Balatonederics, Kossuth Lajos u. 115.
Tagintézmény vezető: Somlainé Jeney Szilvia
Telefon: +36 87 466 106
E-mail: drnagyendrealtalanosiskola@gmail.com

Anyaiskola:

Intézmény neve: Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Levelezési cím: 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1.
Telefon: +36 83 348 018, +36 30 825 3260
E-mail: iskola@eotvosvonyarc.sulinet.hu, iskola.vonyarc@gmail.com
Igazgató: Erdei Ferenc
Dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Pedagógiai Program

Térkép:

Iskoláink története

1893-ban épült az első iskola (a régi iskola) a templom mellett. Az épület 24 m hosszú, 10 m széles és 3 m magas volt. Kőből épült, bádoggal fedett. Az épületben volt egy kántortanítói lakás és egy tanterem. 1910-ben már két tanerős lett az iskola, és két tanteremmel rendelkezett. A volt nagy tantermet kettéosztották olyképpen, hogy a kántortanító lakásából is hozzáadtak egy szobarészt.

A régi Svastics épület az államosítást követően lett iskola

A jelenlegi iskolánk épülete, udvara, telke Svastics Sándor földbirtokos tulajdona volt. 1945-ben épült és 1950-ben államosították. A régi épületet teljesen lebontották, csak a keleti homlokzatot hagyták meg. Belső szerkezete teljesen új lett. 8 megfelelő nagyságú és megvilágítású tanterem, egy konyha, egy zsibongó, mely nagyságánál fogva, rossz idő esetén tornateremnek is megfelel, egy nevelői szoba, igazgatói iroda és egy szertár helyiség épült. Az épületen belül már volt hideg-meleg vizes mosdó, valamint vízöblítéses WC.

Az iskola a 90-es években
Az iskola a 90-es években

Az új iskolai épület 1964-ben készült el. Az ünnepélyes átadására 1964. szeptember 1-jén került sor.

Balatonedericsen az általános iskolát Dr. Nagy Endréről nevezték el, aki nemzetközi hírű vadászati szakember, Afrika kutató, természetvédő volt. Gyermek- és ifjú éveit Balatonedericsen töltötte.

A két fenntartó önkormányzat (Balatonederics és Nemesvita) társulási szerződést kötött Vonyarcvashegy és Balatongyörök önkormányzataival, így 2006/2007-es tanévtől kezdődően az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balatonedericsi Tagiskolája lettünk. A továbbiakban hivatalosan nem használhatja az iskola a névadó Dr. Nagy Endre nevét, de emlékének tisztelegve továbbra is megtartják hagyományaik között a Dr. Nagy Endre Napokat.

Az új iskolát a 90-es évek végén felújították. Az ünnepélyes átadásra 2002. augusztus 31-én került sor. Az új iskola sokkal szebb és modernebb lett, építettek hozzá egy emeletet, az emelet négy osztályteremmel és mosdóhelyiségekkel bővült, a földszinten kialakítottak egy számítógépes termet.

Dr. Nagy Endre

Az iskola falán névadónk domborműve látható melyet Baksa Sós Krisztina szobrásznő készített
Az iskola falán névadónk domborműve látható melyet Baksa Sós Krisztina szobrásznő készített

Iskolánk névadója, Dr. Nagy Endre 1913. november 12-én született Szőnyben. Gyermek és ifjúsági éveit Balatonedericsen és Keszthelyen töltötte. Gimnáziumi tanulmányait a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte. Nagy hatással volt rá sógorbátyja, Kittemberger Kálmán. Vadásztörténeteivel ő keltette fel benne az érdeklődést Afrika iránt. 1954-ben Kelet-Afrikába irányították, ezzel régi vágya vált valóra. Észak-Tanzániában a Meru hegy oldalában felépített egy élő hamisítatlan Afrikát, ahol az állatok olyan körülmények között élhetnek, mint a világon sehol.
1971-ben kezdeményezte és szervezte meg a budapesti Vadászati Világkiállítást. Legszebb trófeáit, és néprajzi gyűjteményét a Természettudományi Múzeumnak adományozta, ezek ma a balatonedericsi Afrika Múzeumban láthatók.
1984-ben végleg hazatért és haláláig a balatonedericsi otthonában élt, ahol elképzelésének megfelelően alakította a múzeumot és a vadasparkot. Élete utolsó pillanatáig dolgozott és tervezett. Tanzániában egy tavat neveztek el róla, itthon a Magyar Népköztársaság csillagrendjével tüntették ki. 1995-február 18-án A Vadászati Kulturális Egyesület közgyűlése, a vadászati kultúrában alkotott életművéért a postumus Hubertus Kereszt Arany fokozatával tüntette ki. Az iskolában ma is őrizzük emlékét.

Élet az iskolában

A tanévnyitón az elsősöknek az iskola címerével díszített sapkát és jelvényt ajándékozunk. A gyerekek ilyenkor kapják meg tankönyveiket is. A tanévnyitó ünnepélyen az elsősök fát ültetnek az iskola udvarán.

Kétévente megrendezzük a Nagy Endre napokat, névadónk tiszteletére. Ilyenkor sport, és természetismereti versenyeket rendezünk, amelyre meghívjuk a környező iskolák tanulóit.

Decemberben, Miklós napján mi is ünnepséget rendezünk. Kiválasztunk egy Mikulást, aki megajándékozza a kicsiket és nagyokat is. A gyerekek az osztályban kalapból húznak egy nevet, hogy eldöntsék kinek kedveskedjenek egy kis aprósággal. Az ajándékozás után következik a tánc és a játék.

A tanév utolsó és legmeghatóbb eseménye nyolcadikosok ballagása. Az utolsó csengetés után a gyerekek körbejárják az osztályokat és közben énekelnek. A ballagás mindig nagyon szép. Minden gyerek vállán van egy tarisznya, és kezükben egy szál fehér szegfű. A ballagók elköszönnek a tanáraiktól, a gyerekektől, szüleiktől és az iskolától.